Gimnazjum nr 1 w Reszlu

 4 Gimnazjum nr 1 w Reszlu rozpoczęło działalność 1 września 1999 roku. Jest to jedyne gimnazjum w gminie. Siedzibą szkoły został budynek mieszczącej się tam również wówczas Szkoły Podstawowej nr 1, która nosiła imię Adama Mickiewicza od 1976 roku. Adam Mickiewicz został wybrany na patrona naszego gimnazjum w 2002 roku przez uczniów i nauczycieli. 15 marca 2002 roku Rada Miejska w Reszlu nadała Gimnazjum nr 1 imię Adama Mickiewicza, a 25 maja tegoż roku nastąpiło uroczyste wręczenie sztandaru - symbolu wiążącego uczniów ze szkołą. 
  Pozdrowienie z Reszla PDF
 2  3
   
Odsłony: 1371