Zespół Szkół Ponadgimnazjanych w Lubaniu

http://www.zspmickiewicz.edu.pl/

luban1

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Adama Mickiewicza w Lubaniu jest największą placówką oświatową w Powiecie Lubańskim zarządzaną przez Dyrektor mgr Martę Czarniecką i wicedyrektorów: do spraw dydaktycznych mgr Martę Prejbisz i do spraw wychowawczych mgr Agnieszkę Tomiczek.

luban2

Uchwałą XII/ 64/ 2003 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 29 maja 2003 roku Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Adama Mickiewicza połączono z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1.

Odsłony: 1092